Galerie zdjęć Gdańskiej Szkoły Wyższej

Konferencja naukowa "Procesy demograficzno-społeczne w województwie pomorskim w latach 2011-2021" zorganizowana 22 października 2022 r. w Auli GSW przez: (1) Katedra Statystyki i Demografii Wydziału Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej; (2) Urząd Statystyczny w Gdańsku; (3) Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku; (4) Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Gdańsku. Konferencja zorganizowana w ramach III Kongresu Demograficznego. Strona konferencji: https://gsw.gda.pl/pl/blog/konferencja-procesy-demograficzno-spoleczne-w-wojewodztwie-pomorskim-w-latach-2011-2021