Galerie zdjęć Gdańskiej Szkoły Wyższej

2019-10-05: Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Program inauguracji: (*) Hymn państwowy. (*) Wystąpienie władz GSW. (*) Immatrykulacja studentów. (*) Gaudeamus igitur. (*) Wręczenie dyplomów ukończenia studiów. (*) Wyróżnienie najlepszych studentów. (*) Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego. (*) Wykład inauguracyjny prof. Przemysława Kierończyka pt. "Mała konstytucja z 1919 r. jako element polskiej tradycji konstytucyjnej". (*) Gaude Mater Polonia