Galerie zdjęć Gdańskiej Szkoły Wyższej

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Uroczystość odbyła się 2 października 2021 r. o godzinie 11:00 w Auli Głównej w siedzibie Uczelni w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 24B. Program inauguracji: (*) Hymn państwowy; (*) Wystąpienie władz GSW; (*) Immatrykulacja studentów; (*) Gaudeamus igitur; (*) Wręczenie dyplomów ukończenia studiów; (*) Wyróżnienie najlepszych studentów; (*) Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego; (*) Wykład inauguracyjny dr Przemysława Ruchlewskiego pt. "Gdańsk — miasto wolności. Idee a nowa rzeczywistość"; (*) Gaude Mater Polonia