Galerie zdjęć Gdańskiej Szkoły Wyższej

Informacja na stronie internetowej uczelni: https://gsw.gda.pl/pl/blog/inauguracja-roku-akademickiego-20232024. Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 odbyła się w dniu 7 października 2023 r. (sobota) od godziny 11:00 w Auli Głównej GSW. Program uroczystości: (*) Hymn państwowy; (*) Wystąpienie władz GSW; (*) Immatrykulacja studentów; (*) Gaudeamus igitur; (*) Wręczenie dyplomów ukończenia studiów i wyróżnienie najlepszych studentów; (*) Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego; (*) Wykład inauguracyjny: dr Przemysław Kierończyk, prof. GSW, Relacje polsko-litewskie. Aspekty historyczne, polityczne i prawne; (*) Gaude Mater Polonia