Galerie zdjęć Gdańskiej Szkoły Wyższej

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Uroczystość odbyła się 1 października 2022 r. o godzinie 11:00 w Auli Głównej w siedzibie Uczelni w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 24B. Program inauguracji: (*) Hymn państwowy; (*) Wystąpienie władz GSW; (*) Immatrykulacja studentów; (*) Gaudeamus igitur; (*) Wręczenie dyplomów ukończenia studiów; (*) Wyróżnienie najlepszych studentów; (*) Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego; (*) Prelekcja z okazji 20-lecia Gdańskiej Szkoły Wyższej; (*) Gaude Mater Polonia