Galerie zdjęć Gdańskiej Szkoły Wyższej

Galerie z inauguracji lat akademickich w Gdańskiej Szkole Wyższej
Inauguracja 2023/24 (7.10.2023)
Inauguracja 2023/24 (7.10.2023)
Informacja na stronie internetowej uczelni: https://gsw.gda.pl/pl/blog/inauguracja-roku-akademickiego-20232024. Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 odbyła się w dniu 7 października 2023 r. (sobota) od godziny 11:00 w Auli Głównej GSW. Program uroczystości: (*) Hymn państwowy; (*) Wystąpienie władz GSW; (*) Immatrykulacja studentów; (*) Gaudeamus igitur; (*) Wręczenie dyplomów ukończenia studiów i wyróżnienie najlepszych studentów; (*) Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego; (*) Wykład inauguracyjny: dr Przemysław Kierończyk, prof. GSW, Relacje polsko-litewskie. Aspekty historyczne, polityczne i prawne; (*) Gaude Mater Polonia
Inauguracja 2022/23. Uroczystość 20-lecia GSW
Inauguracja 2022/23. Uroczystość 20-lecia GSW
Inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Uroczystość odbyła się 1 października 2022 r. o godzinie 11:00 w Auli Głównej w siedzibie Uczelni w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 24B. Program inauguracji: (*) Hymn państwowy; (*) Wystąpienie władz GSW; (*) Immatrykulacja studentów; (*) Gaudeamus igitur; (*) Wręczenie dyplomów ukończenia studiów; (*) Wyróżnienie najlepszych studentów; (*) Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego; (*) Prelekcja z okazji 20-lecia Gdańskiej Szkoły Wyższej; (*) Gaude Mater Polonia
Inauguracja 2021/22
Inauguracja 2021/22
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Uroczystość odbyła się 2 października 2021 r. o godzinie 11:00 w Auli Głównej w siedzibie Uczelni w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 24B. Program inauguracji: (*) Hymn państwowy; (*) Wystąpienie władz GSW; (*) Immatrykulacja studentów; (*) Gaudeamus igitur; (*) Wręczenie dyplomów ukończenia studiów; (*) Wyróżnienie najlepszych studentów; (*) Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego; (*) Wykład inauguracyjny dr Przemysława Ruchlewskiego pt. "Gdańsk — miasto wolności. Idee a nowa rzeczywistość"; (*) Gaude Mater Polonia
Inauguracja 2019/20
Inauguracja 2019/20
2019-10-05: Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Program inauguracji: (*) Hymn państwowy. (*) Wystąpienie władz GSW. (*) Immatrykulacja studentów. (*) Gaudeamus igitur. (*) Wręczenie dyplomów ukończenia studiów. (*) Wyróżnienie najlepszych studentów. (*) Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego. (*) Wykład inauguracyjny prof. Przemysława Kierończyka pt. "Mała konstytucja z 1919 r. jako element polskiej tradycji konstytucyjnej". (*) Gaude Mater Polonia